Naročnik: Kurt Wilkesmann
Leto izvedbe: 2015
Tehnologije: HTML, CSS, JS, CMS, PHP

Izdelava spletne strani po meri naročnika.